Misja
Misją IZBy jest budowa środowiska zaangażowanych przedsiębiorców w oparciu o elitarność zasad i powszechność dostępu.
Więcej "Misja"
Wizja
IZBa gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców stawiających sobie za cel prowadzenie działalności gospodarczej w sposób integralny, to jest stawiających nacisk nie tylko na konieczność osiągnięcia zysku, ale także na sposób, w jaki zysk ten jest osiągany i...
Więcej "Wizja"
Kogo szukamy?
Szukamy przedsiębiorców stawiających sobie za cel prowadzenie działalności gospodarczej w sposób integralny, to jest stawiających nacisk nie tylko na konieczność osiągnięcia zysku, ale także na sposób, w jaki zysk ten jest osiągany i sposób jego...
Więcej "Kogo szukamy?"