Misja

Misją IZBy jest budowa środowiska zaangażowanych przedsiębiorców w oparciu o elitarność zasad i powszechność dostępu. 

Budowa środowiska – tworzenie grupy, społeczności osób, sieci przedsiębiorców opartej o najlepsze wzorce networkingu.

 

Zaangażowanych – udzielających się w życiu społecznym, wspólnie będących partnerem dla władz publicznych, pracujących także dla rozwoju polskiej gospodarki i polskiej przedsiębiorczości.

 

Elitarność zasad – kładzenie nacisku na kierowanie się podstawowymi zasadami etycznymi wypływającymi z wartości cywilizacji łacińskiej, takimi jak uczciwość, rzetelność, otwartość na człowieka, branie na poważnie swoich zobowiązań w stosunku najbliższego otoczenia (rodziny, firmy, kontrahentów, konkurencji). 

 

Powszechność dostępu – Otwarta na wszystkich, którzy nie sprzeciwiają się wyżej wskazanym zasadom.