Wizja

IZBa gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców stawiających sobie za cel prowadzenie działalności gospodarczej w sposób integralny, to jest stawiających nacisk nie tylko na konieczność osiągnięcia zysku, ale także na sposób, w jaki zysk ten jest osiągany i sposób jego wydatkowania. Organizacja, która ma umożliwić wzrost Członków do niej należących, w czasie i tempie wynikającym z ich zaangażowania. Godząca elitarność z powszechnością. Gotowa do współdziałania z każdym, w każdych warunkach. Podstawą funkcjonowania Izby jest sieciowanie przedsiębiorców poprzez grupy networkingowe, przede wszystkim terytorialne. 

IZBa gospodarcza będąca istotnym partnerem dla władz publicznych pracującym dla rozwoju polskiej gospodarki i polskiej przedsiębiorczości. Reprezentująca przede wszystkim interesy małego i średniego krajowego biznesu, stanowiącego fundament ekonomii Rzeczypospolitej. 

IZBa tworzyć ma warunki do skutecznej kooperacji polskich przedsiębiorców, wykraczającej poza wąskie rozumienie networkingu. Ma wspierać daleko posuniętą współpracę, także w celu skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych oraz prostszej absorpcji większych zleceń (których realizacja przez pojedyncze firmy nie byłaby możliwa). 

IZBa posiada Kodeks Podstawowych Wartości w Biznesie, przestrzegany przez swoich członków. Izba ma ambicje, aby Kodeks Podstawowych Wartości w Biznesie stał się najważniejszym tego typu dokumentem w Polsce.

IZBa działa zgodnie z następującymi wartościami:

▪ działanie w oparciu o etos jakości; 

▪ transparentność organizacji; 

▪ przejrzysta komunikacja; 

▪ indywidualne podejście do członków; 

▪ zrozumienie biznesu członków i ich biznesowych potrzeb; 

▪ wspieranie uczciwych przedsiębiorców; 

▪ wzajemne zaufanie; 

▪ lojalność; 

▪ otwartość; 

▪ bezinteresowność organizacji; 

▪ integralne podejście do biznesu.

Jesteśmy izbą gospodarczą w organizacji. Forma prawna izby gospodarczej regulowana jest polskim prawem. Już dziś warto do nas dołączyć – członom założycielom gwarantujemy lepsze warunki członkostwa.