Statut

Osobom zainteresowanym członkostwem w IZBie chętnie udostępnimy nasz statut wcześniej – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: izba@izb.org.pl.