Kogo szukamy?

Szukamy przedsiębiorców stawiających sobie za cel prowadzenie działalności gospodarczej w sposób integralny, to jest stawiających nacisk nie tylko na konieczność osiągnięcia zysku, ale także na sposób, w jaki zysk ten jest osiągany i sposób jego wydatkowania.

Oczekiwania wobec Członków

 • dbanie o dobre imię organizacji i wspieranie jej rozwoju
 • zaangażowanie poprzez regularne i aktywne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Izbę
 • wspieranie działań Izby, traktowanych jako wspólne przedsięwzięcia członków
 • jasne komunikowanie swoich potrzeb
 • udzielanie członkom rekomendacji, jeśli w przekonaniu udzielającego spełniają podstawowe warunki do jej udzielenia
 • terminowe uiszczanie składki członkowskiej
 • ewaluacja działań IZBy
 • przestrzeganie Kodeksu Podstawowych Wartości w Biznesie

Rekomendowane aktywności Członków

 • udział w spotkaniach networkingowych organizowanych poza IZBą
 • angażowanie się w funkcjonowanie lokalnych środowisk biznesowych
 • wsparcie bądź budowanie ogólnopolskich i lokalnych organizacji pozarządowych
 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców w relacjach z władzą lokalną
 • wykorzystywanie swej wiedzy i potencjału do rozwoju Izby poprzez wspomaganie rekrutacji nowych członków, tworzenie nowych grup czy rozwój innych struktur IZBy
 • budowanie oferty skierowanej do innych Członków IZBy
 • dążenie do budowy swojej firmy jako organizmu funkcjonującego w oparciu o zdefiniowane cele i strategie rozwoju