Współpraca

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe (w tym inne izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia), uczelnie wyższe.

IZBa otwarta jest na współpracę z każdym, komu bliskie są reprezentowane przez nas wartości, które chcą wraz z IZBą realizować jej misję.

W oparciu o porozumienia i listy intencyjne IZBa wspiera również organizacje pozarządowe zajmujące się rozwojem kultury wysokiej, edukacji lub społeczności lokalnej.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: izba@izb.org.pl.